ντοκουμέντα των διαδικασιών του Νέου Αριστερού Ρεύματος

προσυνεδριακή διημερίδα για τον καπιταλισμό / 2017

Κανόνες λειτουργίας του ΝΑΡ

Οι κανόνες λειτουργίας του ΝΑΡ ψηφίστηκαν από την 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΝΑΡ (2000) και τροποποιήθηκαν σε ορισμένα σημεία με απόφαση του 2ου Συνεδρίου του ΝΑΡ (2006)