Άρθρα - κείμενα διαλόγου για το Πανελλαδικό Σώμα, για το επαναστατικό υποκείμενο