Η έκδοση της ΠΕ για τα προσυνεδριακά κείμενα του 3ου Συνεδρίου του ΝΑΡ

Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής και Προγραμματική Διακήρυξη για το 3ο Συνέδριο του Νέου Αριστερού Ρεύματος