Εισήγηση του Γραφείου της Π.Ε. στο Πανελλαδικό Σώμα του ΝΑΡ για την καπιταλιστική κρίση