Άρθρα-κείμενα διαλόγου για το Πανελλαδικό Σώμα για την καπιταλιστική κρίση

Διαβάστε εδώ τα άρθρα και κείμενα διαλόγου που στάλθηκαν στην επιτροπή προσυνεδριακού διαλόγου για το Πανελλαδικό Σώμα του ΝΑΡ για την καπιταλιστική κρίση.