Θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για το 1ο Συνέδριο του ΝΑΡ