Κείμενο εργασίας για το Πανελλαδικό Σώμα του ΝΑΡ για την καπιταλιστική κρίση