Ντοκουμέντα των διαδικασιών του ΝΑΡ

Κανόνες λειτουργίας του ΝΑΡ   

  Οι κανόνες λειτουργίας του ΝΑΡ ψηφίστηκαν από την 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΝΑΡ (2000) και τροποποιήθηκαν σε ορισμένα σημεία με απόφαση του 2ου Συνεδρίου του ΝΑΡ (2006)

Πανελλαδική Συνδιασκεψη για την Προγραμματική Διακήρυξη | 2018

4ο Συνέδριο του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση | 2017

προσυνεδριακή διημερίδα για τον καπιταλισμό | 2017 

πανελλαδικό σώμα ΝΑΡ για την κομμουνιστική απελευθέρωση | 2016 

πανελλαδικό σώμα ΝΑΡ για την κομμουνιστική απελευθέρωση | 2015 

πανελλαδικό σώμα ΝΑΡ για την κομμουνιστική απελευθέρωση | 2014 

3ο Συνέδριο ΝΑΡ | 2013 

πανελλαδικό σώμα ΝΑΡ, για το επαναστατικό υποκείμενο | 2012 

πανελλαδικό σώμα ΝΑΡ, για την καπιταλιστική κρίση | 2011 

2η εργατική συνδιάσκεψη | 2008 

πανελλαδικό σώμα ΝΑΡ | 2008 

πανελλαδικό σώμα ΝΑΡ | 2007 

2ο συνέδριο ΝΑΡ | 2006 

πανελλαδικό σώμα ΝΑΡ | 2004 

4η συνδιάσκεψη ΝΑΡ | 2000 

1ο συνέδριο ΝΑΡ | 1998 

πανελλαδικό σώμα ΝΑΡ | 1997 

1η εργατική συνδιάσκεψη | 1996 

3η Συνδιάσκεψη ΝΑΡ | 1993 

2η συνδιάσκεψη ΝΑΡ | 1990 

1η συνδιάσκεψη ΝΑΡ | 1990