mücadele veren Türk halkına ve işçi sınıfına olan sınırsız dayanışmasını bildirmektedir

ANTARSYA (hareketi) üç gündür Erdoğan hükümetine ve politikasına direnen, protesto eden ve mücadele veren Türk halkına ve işçi sınıfına olan sınırsız dayanışmasını bildirmektedir.

Taksim’de Gezi parkın yıkımı ve yerine AVM inşaatına karşı başlayan protesto, sermaye, kamusal alanların ve sosyal refahın özelleştirilmesiyle derin bir siyasi çatışmaya dönüşüyor. Türkiye halkının mücadelesi bastırılamaz! Gaz bombaları ve AKP’nin aşırı sağ şiddeti Türkiye ve bütün dünyadan milyonlarca protestocuyu karşısında buluyor.

Dört Türk göstericinin öldürülmesi ve bir kez daha açıkça gösteriyor ki, kapitalizmin barbarlığı, müteahhitlere  ve sermayeye  toprak ve su vererek ellerini kana bulamaktan çekinmiyor.

Düşman iki ülkede de ortak. Yunanistan’daki işçiler de şsyasi sermayeden, AB ve IMF’den yani Taksim’deki parkı özelleştiren ve yoksullukla işsizlik doğuran aynı politikadan yara almaktadırlar. Halkın sefalet ve yoksulluğunun siyasi sorumlusu olan Yunan hükümeti ülkemizde bulunan Türk ve Kürt siyasi mültecilere kovuşturma yürüterek  “sermayenin vatanı olmadığını” ispat etmekte aynı zamanda.

Yoldaşlarımızın cinayetleri bizi korkutmuyor, öfkelendiriyor fakat aynı zamanda göstericilerin cesareti, burjuvazi ve kölelerinin ektiği nefret ve milliyetçilik tohumlarından sıyrılmış iki halkın geleceğinin ve insanlığın farklı olacağına inancıyla güçlendiriyor. Gelecek proleter enternasyonalizme ve sınıf dayanışmasına dayalı olacaktır. Emperyalizmle savaşta iki halkın geleceği, saldırının antikapitalist hareketle yıkılışında, devrimde, ezilenlerin elindeki güçte ve zenginliktedir.

“Dünya proleterleri birleşin”