Σώμα του ΝΑΡ για το επαναστατικό υποκείμενο της εποχής μας

Ένας ακόμα σταθμός στην πορεία προς το 3ο Συνέδριο του ΝΑΡ αποτελεί η συζήτηση και το ειδικό πανελλαδικό Σώμα για το θέμα του σύγχρονου επαναστατικού πολιτικού υποκειμένου. Μετά το πανελλαδικό σώμα για την καπιταλιστική κρίση και την απάντηση της αριστεράς (άνοιξη 2011), ξεκινάει τις επόμενες μέρες ο διάλογος και η διαδικασία για το 2ο πανελλαδικό σώμα του ΝΑΡ που προγραμματίζεται για τον Μάρτιο 2012.

Η Πολιτική Επιτροπή του ΝΑΡ, συζήτησε και ενέκρινε πριν λίγες μέρες το τελικό «κείμενο εργασίας» με τίτλο «για το υποκείμενο της αντικαπιταλιστικής πάλης και της κομμουνιστικής απελευθέρωσης στη νέα εποχή», το οποίο θα δοθεί στη δημοσιότητα τις αμέσως επόμενες μέρες. Η διαδικασία προς το πανελλαδικό σώμα του ΝΑΡ επιδιώκεται να συμβάλει σε ένα άλμα προβληματισμού και συζήτησης από το σύνολο των δυνάμεών της αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής αριστεράς, στο «ζήτημα των ζητημάτων», το υποκείμενο της εποχής μας για την ανατροπή, την αντικαπιταλιστική επανάσταση και τη νέα κομμουνιστική πορεία.

Η συζήτηση για το θέμα θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις οργανώσεις του ΝΑΡ και της ν.ΚΑ, αλλά και με πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και δίμηνο διαλόγου με το δυναμικό των αγώνων, τον κόσμο της αριστεράς, τους εργαζόμενους και τους νέους.

Για το πανελλαδικό σώμα του ΝΑΡ έχει δημιουργηθεί ειδικό ιστολόγιο, όπου θα αναρτηθούν όλα τα σχετικά κείμενα, ο διάλογος και τα άρθρα συμβολής, βιβλιογραφίες για το θέμα, οι εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες διαλόγου και ότι αφορά την διαδικασία του σώματος. Το ιστολόγιο μπορείτε να το επισκεφτείτε στη διεύθυνση: http://nar-soma2012.blogspot.com/