Σχέδιο "Καλλικράτης": αντιδραστικό σχέδιο οργάνωσης του τοπικού κράτους

 
Η Ανακοίνωση του ΝΑΡ:
 
Το σχέδιο Καλλικράτης αποτελεί κομμάτι του παζλ της καθολικής αντεργατικής επίθεσης  κυβέρνησης- κεφαλαίου- ΕΕ που εξελίσσεται αυτή την περίοδο. Αποτελεί μια βαθιά, αντιδραστική τομή στη διάρθρωση και το ρόλο του κράτους που προωθεί επιθετικά το ΠΑΣΟΚ. Στοχεύει στην προσαρμογή του κράτους στις απαιτήσεις του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος και συμβάλει στο σχέδιο υπέρβασης της κρίσης σε βάρος των εργαζομένων που υλοποιεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη συμπαράσταση ΝΔ- ΛΑΟΣ, με τη μείωση των δαπανών για κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές, την απόλυση εργαζομένων, την προώθηση ελαστικών σχέσεων εργασίας και νέων μορφών ιδιωτικοποίησης του δημόσιου χώρου και κρίσιμων δημοτικών υπηρεσιών. Συνιστά δε σημαντικό βήμα στην ολοκλήρωση της «τοπικής αυτοδιοίκησης» σαν τοπικό κράτος.

 

Βασικό στοιχείο του σχεδίου είναι η μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων, τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα, προς τους δήμους και τις περιφέρειες, σε συνδυασμό με την απαίτηση η τοπική «αυτοδιοίκηση» να γίνει πιο «ευρηματική» στην εξεύρεση πόρων η ίδια και ταυτόχρονα να αποκτά όλο και πιο συνολικά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά

 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, να διαχειρίζονται πλέον μια μεγάλη γκάμα αρμοδιοτήτων που αφορούν την καθημερινότητα του δημότη (πολεοδομικές ρυθμίσεις, υγεία-πρόνοια, ανέγερση σχολείων, κοινωνική πολιτική, υγειονομικός έλεγχος, κ.α.), με ταυτόχρονη επιδίωξη οι πόροι για την άσκησή τους να προέλθουν από την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη σύνδεση με τις επιχειρήσεις και την αύξηση της τοπικής φορολογίας και κριτήριο της όποιας κρατικής χρηματοδότησης την ανταπόκρισης τους στην επίτευξη επιχειρησιακών οικονομικών δεικτών.

 

Η κατεύθυνση αυτή, που θα οδηγήσει σε ταξική διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βάρος των εργαζομένων ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των δήμων, δρομολογείται παράλληλα και συνδέεται με σημαντικές αντιδραστικές αλλαγές που προωθούνται σε παιδεία (πολυνομοσχέδιο - αποκεντρωμένη εκπαίδευση), υγεία, πρόνοια. Όπως επίσης συνδέεται με τα μέτρα για περικοπές κοινωνικών δαπανών που προωθούνται από κυβέρνηση, Δ.Ν.Τ. και Ε.Ε..

Τα παραπάνω οδηγούν σε ουσιαστική διάλυση των υπολειμμάτων του κοινωνικού κράτους, σε διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, σε αύξηση των απολύσεων.

 

Όσον αφορά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, για την οποία επιφυλάσσεται ένας περισσότερο προγραμματικός- σχεδιαστικός ρόλος, μέσω της αναβαθμισμένης σχέσης της με την ΕΕ, υποτάσσονται τα έργα υποδομής και οι υπηρεσίες πλήρως στις κατευθύνσεις κεντρικού κράτους και ΕΕ και διαμορφώνονται ευνοϊκότεροι όροι για τις αγορές.

 

Απαραίτητο στοιχείο στο νέο μοντέλο «τοπικής αυτοδιοίκησης» που διαμορφώνει το σχέδιο είναι το πιο συγκεντρωτικό και αντιδημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας και διακυβέρνησης της που χαρακτηρίζεται από ενίσχυση της συγκέντρωσης εξουσιών, αντιδημοκρατικό εκλογικό σύστημα, δημαρχοκεντρικό μοντέλο και παράλληλα ενίσχυση των δυσκολιών παρέμβασης κινημάτων και προσπάθεια χειραγώγησης και ελέγχου τους.

 

Το ΝΑΡ παλεύει συνολικά ενάντια στο σχέδιο Καλλικράτης. Αρνούμαστε τόσο το υπάρχον (απόρροια προηγούμενων αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων) όσο και το προωθούμενο μοντέλο «τοπικής αυτοδιοίκησης».

Θα συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός ενωτικού πολιτικού μαζικού λαϊκού κινήματος στις πόλεις και τις γειτονιές εναντίωσης στο σχέδιο και συμβολής μαζί με το εργατικό κίνημα σε  μια συνολική πολιτική ανατρεπτική απάντηση στην αντεργατική επίθεση κυβέρνησης–ΕΕ-ΔΝΤ. Η κοινή δράση όλων των μαχόμενων δυνάμεων και η δημιουργία μορφών λαϊκής συσπείρωσης και δράσης, ανταγωνιστικών στους αστικούς θεσμούς και στις πολιτικές τους,  από τη σκοπιά των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και δικαιωμάτων των εργαζομένων και της νεολαίας αποτελεί κρίκο και στήριγμα στην αγωνιστική πορεία για την κατάκτηση των λαϊκών διεκδικήσεων στους δημόσιους χώρους, τις κοινωνικές υποδομές, στην παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό.
 
Μάης 2010