Συνεχίζονται τα σεμινάρια εργατικής ιστορίας

Την Πέμπτη 6/3 στις 7.00 μ.μ. στη Λέσχη "Αναιρέσεις" το 2ο σεμινάριο εργατικής ιστορίας

Η ανάγκη για ένα νέο εργατικό κίνημα και νέες συνδικαλιστικές δομές και μορφές οργάνωσης, επιτάσσει τη μελέτη και την έρευνα της εργατικής και συνδικαλιστικής ιστορίας, της ιστορίας της εργασίας και των εργαζομένων. Οι νέες αυτές απαιτήσεις της ταξικής πάλης προϋποθέτουν νέα κριτήρια και νέα εργαλεία, νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ανοιχτό ορίζοντα και κριτικό μαρξισμό. Στο φόντο αυτών των ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών διεργασιών μια σειρά νέων ιστορικών και κοινωνικών επιστημόνων «ξαναδιαβάζουν» τον ταξικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας και επαναπροσεγγίζουν γνωστές ή αναδεικνύουν για πρώτη φορά άγνωστες πλευρές του ελληνικού συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος, της αριστεράς, αλλά και των πολιτικών του αστικού κράτους.

To ΝΑΡ και η νΚΑ έχουν θέσει στρατηγικά την επαναθεμελίωση του επαναστατικού και μαχόμενου μαρξισμού στα πλαίσια ακριβώς του εγχειρήματος της ανασυγκρότησης ενός νέου αγωνιστικού εργατικού ταξικού πόλου μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η Ομάδα Ιστορίας της Λέσχης Αναιρέσεων επιχειρεί λοιπόν να φέρει όλο αυτόν τον πλούτο εργασιών, μελετών και προσεγγίσεων σε επαφή με το ευρύτερο κοινό της μαχόμενης νεολαίας και της νέας εργατικής βάρδιας. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνει μια σειρά διαλέξεων σε δύο κύκλους για την ιστορία του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Εισηγητές είναι νέοι επιστήμονες μερικοί εκ των οποίων μέλη της Ομάδας Ιστορίας που ασχολούνται με την κοινωνική ιστορία και συγκεκριμένα με την ιστορία της εργασίας και του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο πρώτος κύκλος ξεκινάει τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και φτάνει μέχρι την Κατοχή, ενώ ο δεύτερος από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα.  Ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη με πρώτη την εισήγηση του Νίκου Ποταμιάνου, διδάκτορα νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τίτλος της «Οι "συντεχνίες": τα πρώτα επαγγελματικά σωματεία στο ελληνικό κράτος 1880-1914».

Την Πέμπτη 6/3 ακολουθεί η εισήγηση του Κώστα Παλούκη, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλους της Ομάδας, με τίτλο «Η διαμόρφωση του εργατικού ταξικού πόλου στην Ελλάδα (1910-1923): καθαρός συνδικαλισμός, αναρχοσυνδικαλισμός και σοσιαλιστικός συνδικαλισμός». Η φιλοδοξία της Ομάδας είναι ο πρώτος κύκλος να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. Οι επόμενες εισηγήσεις θα αφορούν τον συνδικαλισμό κατά την δεκαετία του 1930, την εξέγερση του 1936 και τον συνδικαλισμό κατά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, ζητήματα γυναικείας εργασίας και γυναικείου εργατικού κινήματος για να κλείσουμε με το εργατικό κίνημα την περίοδο της Κατοχής.

Ομάδα Ιστορίας της Λέσχης Θεωρίας και Πολιτισμού "Αναιρέσεις"