Προτάσεις της ΕΕ για την ενέργεια: 'Ολα στο ιδιωτικό κεφάλαιο και τα μονοπώλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΧΩΡΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Οι προτάσεις της ΕΕ για την ενέργεια δεν προστατεύουν το περιβάλλον και αδιαφορούν για τη διαρκώς επεκτεινόμενη ενεργειακή φτώχεια...

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 22 Ιανουαρίου σχετικά με τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της Ένωσης μέχρι το 2030, σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοβούλιο, συμβούλιο) για τον ενεργειακό σχεδιασμό της.

Την ίδια στιγμή που η «φτώχεια» γίνεται και … ενεργειακή (το 75% των πολύ χαμηλών εισοδημάτων δεν χρησιμοποιεί θέρμανση στην Ελλάδα!), ο Χ.Μ. Μπαρόζο, που παρουσίασε τους βασικούς άξονες - στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, δεν είπε κουβέντα για την αδιαφορία της ΕΕ να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες των εργαζομένων στην Ευρώπη, με τρόπο οικονομικά προσιτό σε όλους και με σεβασμό στο περιβάλλον. Αντίθετα, ο Μπαρόζο είχε πολλά να πει για την εξασφάλιση «ανταγωνιστικού και βιώσιμου συστήματος ενέργειας» μέχρι το 2030, τα οποία θα επιτευχθούν με βάση «τα εθνικά σχέδια για ανταγωνιστική, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια… για την εξασφάλιση ισχυρότερης ασφάλειας για τους επενδυτές…»

Επίσης, οι προτεινόμενοι - για το 2030 - δεσμευτικοί στόχοι της ΕΕ (μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% κάτω από το επίπεδο του 1990, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που να φτάνει τουλάχιστον 27%) αποτελούν φύλλο συκής για την περιβαλλοντοκτόνα πολιτικής της Ε.Ε. και αποδεικνύονται κατώτεροι των αναγκαίων μέτρων για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα ο «στόχος του 40%» αποδεικνύεται ανεπαρκής, σύμφωνα με τα επιστημονικά πορίσματα, προκειμένου να εξασφαλίσει τον περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2ο C.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ενέργειας επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν από κοινού την “ανάγκη” ενεργειακής αποδέσμευσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από πηγές ενέργειας μη απόλυτα ελεγχόμενες από το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, χωρίς να πληγεί περαιτέρω – σε περιβάλλον καπιταλιστικής κρίσης - η ανταγωνιστικότητά του. Η ενέργεια αντιμετωπίζεται ως πεδίο κερδοφορίας από τους ιδιωτικούς κολοσσούς, αφού μέσω της ιδιωτικοποίησης δίνονται όλα στα μονοπώλια και ειδικά η λεγόμενη «πράσινη ενέργεια» των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι ΑΠΕ πρέπει να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο και πολύπλευρα, αλλά μέσα από δημόσιες επενδύσεις, κοινωνικό έλεγχο και σεβασμό στο περιβάλλον.

Οι προτάσεις της ΕΕ για την ενέργεια, δεν επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το θέμα, με κριτήριο τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Για αυτό το λόγο απουσιάζει κάθε αναφορά τόσο στην αναγκαία μείωση της τιμής πώλησης της ενέργειας στα λαϊκά νοικοκυριά, όσο και σε μέτρα περιορισμού της ενεργειακής σπατάλης, μιας και αυτό θα σήμαινε όρια στο είδος και την έκταση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και αγοράς. Στόχος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκ γενετής αντίθετη…

Το Νέο Αριστερό Ρεύμα για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση αντιμετωπίζει το θέμα της ενέργειας, με κριτήριο τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας και του δικαιώματος της σε μία αξιοβίωτη ζωή σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Επιδιώκει να τεθεί προς συζήτηση το θέμα της ενέργειας στην επαναστατική αριστερά, αλλά και στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, μέσα από την αμφισβήτηση του καταναλωτισμού και του ενεργοβόρου καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και της κατοχής των πηγών ενέργειας από το κεφάλαιο. Υποστηρίζει την επέκταση της εφαρμογής επιστημονικών ανακαλύψεων στο ενεργειακό τομέα και των ΑΠΕ, όχι με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά τις εργατικές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος και με καθοριστικό ρόλο τον εργατικό – λαϊκό - δημοκρατικό έλεγχο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εφαρμογή τους.

ΝΑΡ για την ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, Αθήνα 7/2/2014