Προγραμματική συμβολή για μια νέα σελίδα στην κομμουνιστική αριστερά

Η πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΝΑΡ και το νέο κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα

Με την πρόσφατη δημοσιοποίηση του σχεδίου προγραμματικής διακήρυξης από την Πολιτική Επιτροπή του ΝΑΡ για τη Κομμουνιστική Απελευθέρωση, επιταχύνονται οι διαδικασίες εσωτερικού και δημόσιου διαλόγου, οι οποίες και θα οδηγήσουν στον σταθμό της πανελλαδικής συνδιάσκεψης της οργάνωσης στις 14-16 Δεκέμβρη στην Αθήνα.

Οι οργανώσεις του ΝΑΡ αλλά και της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση, επιδιώκουν μέσα από αυτή τη διαδικασία δύο αλληλένδετους στόχους, των οποίων η επίτευξη μπορεί να τροποποιήσει θετικά την εικόνα της σημερινής κομμουνιστικής Αριστεράς. Ο πρώτος στόχος είναι το να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα και μετρήσιμα βήματα στον αναγκαίο μετασχηματισμό τους σε κατεύθυνση μιας σύγχρονης κομμουνιστικής οργάνωσης τόσο σε επίπεδο συνολικά της κοινωνίας όσο και ειδικά στη νεολαία. Ο δεύτερος στόχος αφορά τη συμβολή των δύο οργανώσεων στον αναγκαίο διάλογο που ήδη γίνεται και αφορά τις στρατηγικές προγραμματικές συντεταγμένες μιας προσπάθειας σύγχρονης κομμουνιστικής απάντησης στο σήμερα. Σε αυτόν το διάλογο, το ΝΑΡ και η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση προσπαθούν να συμβάλλουν καταθέτοντας τη δική τους προγραμματική συμβολή, όχι για να κλείσουν τη συζήτηση ή για να καλέσουν μετέπειτα απλά σε αποδοχή ή απόρριψή της, αλλά αντίθετα, για να συμβάλλουν με συγκεκριμένο τρόπο στις γενικότερες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο δυναμικό που αναζητά μια σύγχρονη κομμουνιστική αριστερά, ανοίγοντας παραπέρα τη συζήτηση για τις αναγκαίες προγραμματικές αφετηρίες και προσανατολισμούς μιας τέτοιας προσπάθειας στην εποχή μας.

Από αυτή την άποψη, όχι μόνο δεν θεωρούμε τον εαυτό μας τον αποκλειστικό φορέα μιας τέτοιας προσπάθειας, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Είναι το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση που με τόλμη, μέσα από τις θέσεις του 4ου συνεδρίου του, έθεσε την ίδια την οργάνωσή του σε πορεία υπέρβασης προς μια νέα ποιότητα ανώτερης συγκρότησης σε σύγχρονη κομμουνιστική κατεύθυνση, σαν αφετηριακή πράξη συμβολής στο αναγκαίο νέο πρόγραμμα και κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης που έχει ανάγκη η εποχή μας. Θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα, αν και άλλες οργανώσεις, συλλογικές προσπάθειες, αλλά και αγωνιστές του κομμουνιστικού κινήματος έθεταν τον σημερινό τους εαυτό με τόλμη σε μια τέτοια πορεία.

Αυτή μας η απόφαση καθόλου δεν σημαίνει βέβαια ότι θέλουμε να πορευτούμε είτε «στα τυφλά», είτε «με αυτά που ξέρουμε», είτε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα από το μηδέν. Δεν θεωρούμε καθόλου υπεύθυνη και παραγωγική μια τέτοια στάση. Αντίθετα πιστεύουμε πως είναι ειλικρινή και εχέγγυα μια προσπάθεια όταν σε αυτή κατατίθεται με σαφήνεια και στο μέτρο των δυνατοτήτων του καθενός, συλλογικοτήτων ή μεμονωμένων αγωνιστών, το περιεχόμενο που μπορεί να συμβάλλει στη γενικότερη συζήτηση. Μια τέτοια ειλικρινής προσπάθεια είναι από μεριάς μας και η κατάθεση του σχεδίου προγραμματικής διακήρυξης και θέλουμε να αποτελέσει την ειδική δική μας συμβολή στη συζήτηση για ένα σύγχρονο πρόγραμμα και κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης, χωρίς να θεωρούμε ότι αυτό είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά μια από τις αφετηρίες της.

Σε αυτό το δρόμο δεν βαδίζουμε ευτυχώς μόνοι. Υπάρχουν πολλές εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως ανένταχτοι, αλλά και κόσμος οργανώσεων του χώρου της κομμουνιστικής αριστεράς, που αντιμετωπίζει θετικά αυτή τη πρωτοβουλία και δείχνει με κάθε ευκαιρία το ενδιαφέρον του. Γνωρίζουμε βέβαια πως μέσα στο κόσμο της σύγχρονης κομμουνιστικής αναζήτησης υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ρεύματα και με αυτά θέλουμε να συμπορευτούμε δημιουργικά και συντροφικά. Αυτή την ανάγκη άλλωστε υπηρετούν μια σειρά πρωτοβουλίες, ακόμα λιγότερες από τις αναγκαίες είναι γεγονός, που έχουν παρθεί σε διάφορες γειτονιές και πόλεις της Ελλάδας και μια σειρά εκδηλώσεις που συμβάλλουν ή οργανώνουν το ΝΑΡ και η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Σε αυτή τη προσπάθεια εντάσσεται και η συμβολή μας σε μόνιμες θεωρητικές πρωτοβουλίες όπως τα Τετράδια Μαρξισμού.

Ένα τέτοιο πρόσφατο επιτυχημένο παράδειγμα αποτέλεσε το διήμερο για την ιστορική πορεία του κομμουνιστικού κινήματος και τη προοπτική του, που διοργανώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Μολύβι. Τόσο το δυναμικό που συσπειρώθηκε στη νεοσύστατη Πρωτοβουλία Διαλόγου για ένα σύγχρονο κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα και είχε την ευθύνη για τη προετοιμασία και την οργάνωση του διημέρου, όσο και οι αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι που το παρακολούθησαν ενεργά, ανέδειξαν ένα μέρος των δυνατοτήτων για μια πορεία βαθύτερης συζήτησης και ενωτικής πορείας σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και δεν πετάμε στο σύννεφα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η πορεία για μια άλλη προγραμματική ενότητα και συγκρότηση σύγχρονου κομμουνιστικού χαρακτήρα «θέλει δουλειά πολύ». Θεωρούμε, όμως, ότι όσο λάθος και υπεκφυγή είναι το να θέτεις τον στόχο για ένα πρόγραμμα και κόμμα της νέας εποχής στο επέκεινα, άλλο τόσο λάθος είναι να νομίζεις ότι μπορεί να υπηρετηθεί με το άθροισμα των σημερινών δυνάμεων στην κατάσταση που βρίσκεται η κομμουνιστική αριστερά και το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Άρα, δεν μας αξίζουν ούτε βιαστικά βήματα, ούτε πολύ περισσότερο άλματα στο κενό που μπορεί να οδηγήσουν σε μια καρικατούρα μιας τόσο καθοριστικής προσπάθειας.

Από την πλευρά μας, το επόμενο διάστημα και με τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου προγραμματικής διακήρυξης, όσο και παράλληλα με αυτή, θα συμβάλλουμε στο να πληθύνουν εκείνες οι πρωτοβουλίες συσπείρωσης, ενότητας και κοινού βηματισμού όλου του δυναμικού και των δυνάμεων που αναζητούν μια νέα κομμουνιστική οργάνωση και μια μάχιμη επαναστατική γραμμή. Σε αυτή τη προσπάθεια θα τεθούν στο επίκεντρο τόσο τα ζητήματα των αναγκαίων προγραμματικών θεμελίων που μπορεί να στηριχτεί μια προσπάθεια αναγέννησης του κομμουνιστικού κινήματος στις μέρες μας, όσο και η αντιμετώπιση του μαρξισμού στα πλαίσια της μάχιμης και δημιουργικής ανάπτυξής του. Μία τέτοια πλευρά μπορεί να καλυφθεί με μια επόμενη, δεύτερη θεωρητική πρωτοβουλία του δυναμικού που οργάνωσε το διήμερο στο Μολύβι, με ευρύτερη συμμετοχή αγωνιστών και δυνάμεων στην προετοιμασία της. Καθοριστικής σημασίας βέβαια θα είναι, για όλο το δυναμικό της σύγχρονης κομμουνιστικής αναζήτησης, τα βήματα στη διαμόρφωση μιας ανατρεπτικής γραμμής ενάντια στον βάρβαρο καπιταλισμό της εποχής μας, πέρα και έξω από παλιά και νέα ρεφορμιστικά σχέδια.

Μιχάλης Παπαμακάριος, μέλος της Π.Ε. του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση