Π.Ε. ΝΑΡ: Αποφάσεις για την προετοιμασία του 3ου Συνεδρίου

Συνεδρίασε η Πολιτική Επιτροπή του ΝΑΡ, η οποία στη διήμερη συνεδρίασή της (6-7 Απριλίου) συζήτησε και κατέληξε σε αποφάσεις για το θέμα της προετοιμασίας του 3ου συνεδρίου του ΝΑΡ.

Για τη διαμόρφωση σχεδίου Προγραμματικής Διακήρυξης και Θέσεων για το 3ο Συνέδριο, η συζήτηση στην ΠΕ έγινε στη βάση των σχεδίων που διαμορφώθηκαν, ως κείμενα εργασίας, μετά από συζήτηση στην Επιτροπή Θέσεων και το Γραφείο της Π.Ε. Εκτιμήθηκε ότι τα δύο κείμενα που παρουσιάσθηκαν περιέχουν ουσιαστικές πλευρές που αναπτύσσουν, με βάση το χαρακτήρα του κάθε κειμένου, τη συνολική πολιτική στρατηγική και τακτική πρόταση του ΝΑΡ.

Με βάση τις κατευθύνσεις και παρατηρήσεις της Π.Ε., η Επιτροπή Θέσεων θα διαμορφώσει τα δύο κείμενα προκειμένου να τεθούν στην κρίση της επόμενης συνεδρίασης της ΠΕ που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο.

Όπως τονίζει η απόφαση της Π.Ε. «Στο διάστημα από τη δημοσίευση των θέσεων ως το συνέδριο, επιδιώκουμε να τροφοδοτηθεί  η συζήτηση και γνώμη για τα πολιτικά και θεωρητικά ζητήματα που με έντονο τρόπο αναδεικνύει η εποχή μας, αλλά και μια αντίστοιχη ουσιαστική διαδικασία συζήτησης με το σύνολο του αντικαπιταλιστικού δυναμικού και τους πρωτοπόρους αγωνιστές των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων. Να  παρθούν, ταυτόχρονα, πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ευρύτερου διαλόγου με φιλοδοξία εμπλοκής ενός ευρύτερου φάσματος δυνάμεων και αγωνιστών  γύρω από κομβικά ζητήματα των θέσεων, της προγραμματικής διακήρυξης και της περιόδου.»

Για την άμεση προετοιμασία των Οργανώσεων Βάσης του ΝΑΡ και της ν.Κ.Α., είναι ανάγκη να οργανωθεί η μελέτη των κειμένων εργασίας των δύο προσυνεδριακών πανελλαδικών σωμάτων του ΝΑΡ, για την καπιταλιστική κρίση (2011) και για το επαναστατικό πολιτικό υποκείμενο (2012), αλλά και των προηγούμενων συλλογικών αποφάσεων και ντοκουμέντων του ΝΑΡ.