Πανελλαδική Συνάντηση της "Πρωτοβουλίας" για κομμουνιστικό πρόγραμμα-κόμμα

 

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πρώτη Πανελλαδική Συνάντηση στις 10-11 Ιουλίου στην Αθήνα

Συζητάμε για το περιεχόμενο της κοινωνικής απελευθέρωσης στον 21ο αιώνα

Με το παραπάνω κεντρικό σύνθημα και θέμα συγκαλείται μια πολύ σημαντική διαδικασία στις 10 και 11 Ιουλίου στην Αθήνα. Πρόκειται για την πρώτη Πανελλαδική Συνάντηση των αγωνιστών/στριών που συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται και θέλουν να συμμετάσχουν στην πορεία συγκρότησης ενός προγράμματος κοινωνικής απελευθέρωσης στον 21ο αιώνα και τη δημιουργία του πολιτικού φορέα που θα το εκφράσει. Στην πορεία προς την πανελλαδική αυτή διαδικασία πραγματοποιούνται συσκέψεις του δυναμικού που συμμετέχει και ενδιαφέρεται σε μια σειρά πόλεις και γειτονιές σε όλη τη χώρα, στις οποίες συζητιούνται το "Κείμενο Αρχών" που έχει κατατεθεί, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής στη διαδικασία που θα γίνει στην Αθήνα στις 10 και 11 Ιούλη.

Στη συνάντηση καλεί με δημόσια Ανακοίνωσή της η Γραμματεία της «Πρωτοβουλίας Διαλόγου για σύγχρονο κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα», απευθύνοντας πρόσκληση στο δυναμικό και θέτοντας τους στόχους της πανελλαδικής αυτής διαδικασίας (διαβάστε την ανακοίνωση εδώ)

Ποιοι είναι οι στόχοι της συνάντησης; Ανάπτυξη του διαλόγου και πρώτη κατάληξη πάνω στο «Κείμενο βασικών αρχών και γενικών κατευθύνσεων» που κατατέθηκε τον Ιούλιο 2020 σε δημόσια συζήτηση και αποτελεί τη βάση συζήτησης της "Πρωτοβουλίας" και της ίδιας της πανελλαδικής διαδικασίας. Χάραξη πολιτικής και στρατηγικής απάντησης στα θέματα που ανέδειξε η πρωτοφανής πρόσφατη τριπλή καπιταλιστική κρίση (υγειονομική, οικονομική, περιβαλλοντική). Ιχνηλάτηση των κρίσιμων πλευρών που αφορούν τον ελληνικό καπιταλισμό, τη στρατηγική της αστικής τάξης της Ελλάδας και το ρόλο των ελληνικών κυβερνήσεων σε συνδυασμό με αυτούς της ΕΕ, των ΗΠΑ και άλλων καπιταλιστικών συμφερόντων στον χώρο της Α. Μεσογείου. Εκτίμηση της κατάστασης του εργατικού κινήματος, των λαϊκών διαθέσεων και των δυνατοτήτων/προβλημάτων για την ανάπτυξη της ανατρεπτικής δράσης.

Μαζί με αυτά θα υπάρχει αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας της Πρωτοβουλίας Διαλόγου και κυρίως προγραμματισμός για τη σχεδιασμένη και οργανωμένη επιτάχυνση της συγκέντρωσης κομμουνιστών/ιών σε μια νέα οργάνωση για την κομμουνιστική απελευθέρωση. Από τη συνάντηση θα συγκροτηθεί και νέα Πανελλαδική Γραμματεία της Πρωτοβουλίας.

Σε ποιους απευθύνεται το κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη συνάντηση;

Στα μέλη των Πρωτοβουλιών που έχουν δημιουργηθεί ή δημιουργούνται σε περιοχές. Στα μέλη των οργανώσεων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Διαλόγου. Στο δυναμικό που συμμετείχε μέσα από διάφορους δρόμους στον διάλογο, την αναζήτηση και τις δράσεις της προηγούμενης περιόδου (υπογραφές, τοπικές και κεντρικές συσκέψεις, ημερίδες κ.α.)

Ιδιαίτερο κάλεσμα διαλόγου και συσπείρωσης υπάρχει «στους κομμουνιστές/τριες που αναζητούν και εκφράζουν αυξημένη απαιτητικότητα σε μια πορεία διαμόρφωσης κομμουνιστικού προγράμματος και κόμματος στον 21ο αιώνα αλλά και σε όλους τους πρωτοπόρους εργάτες-τριες και εργαζόμενους-ες που παλεύουν από ταξικές και ανατρεπτικές θέσεις για τη χειραφέτηση της σύγχρονης εργατικής τάξης. Στις νέες και τους νέους του αγώνα, το ριζοσπαστικό δυναμικό που δίνει μάχη, τις νέες γενιές αγωνιστών που δεν βολεύονται με το γερασμένο και σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης».
Κι αυτό γιατί, όπως τονίζεται στο κάλεσμα «η υπόθεση της ανάπτυξης ενός προγράμματος κομμουνιστικής απελευθέρωσης, η πορεία για τη συγκρότηση επαναστατικού φορέα που θα εκφράζει το πρόγραμμα αυτό, δεν είναι για μας υπόθεση κάποιων ειδικών ούτε αποτέλεσμα συζητήσεων σε γραφεία. Αντίθετα, αποτελεί μια διαρκώς αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη διαδικασία που αφορά κρίσιμα τμήματα της εργατικής τάξης, της νεολαίας, κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Απαιτεί τη διαμόρφωση ενός νέου κομμουνιστικού ρεύματος στην κοινωνία και τους ταξικούς αγώνες. Την αντεπίθεση των επαναστατικών ιδεών και την πολιτική και οργανωτική ανασυγκρότηση όλων των μορφών δράσης των αγωνιστών».