ΝΑΡ: Χαιρετίζουμε τη διεθνή συγκέντρωση των γυναικών στην Τσιάπας

Αγαπητές συντρόφισσες και συναγωνίστριες,

Εμείς, οι αγωνιζόμενες γυναίκες της Ελλάδας, καθώς και όλες και όλοι από το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση χαιρετίζουμε το κάλεσμα της 29ης Δεκεμβρίου 2017 της Αυτόχθονης Επαναστατικής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης του EZLN, και την διεθνή συγκέντρωση των γυναικών στην Τσιάπας. Δυστυχώς, παρά τις μεγάλες προσπάθειες μας, οι οικονομικοί περιορισμοί δεν μας επέτρεψαν φέτος να παρευρεθούμε.

Όμως στη συνάντηση σας, θα βρίσκεται μαζί σας η φωνή του μαχητικού φεμινιστικού κινήματος της Ελλάδας, που θα βρίσκεται στους δρόμους την 8η Μάρτη, πλάι σε σωματεία και συλλογικότητες του κινήματος. Θα βρίσκεται μαζί σας η φωνή του καθημερινού αγώνα για τη χειραφέτηση της γυναίκας, την απελευθέρωση από τα καταπιεστικά δεσμά του καπιταλισμού και της πατριαρχίας. Με το μυαλό μας εδώ και την καρδιά μας στην Τσιάπας, ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνάντησή σας, και καλή αντάμωση στον αγώνα για τη γυναικεία απελευθέρωση!

Νέο Αριστερό Ρεύμα για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση

08/03/2018

 

Queridas compañeras revolucionarias,

Nosotras, las mujeres en lucha de Grecia y todos los miembros del NAR para la Liberación Comunista damos las gracias a la Comité Revolucionario Indígena de la Comandancia General del EZLN por la invitación a la reunión internacional de las mujeres en Chiapas realizada del 29 de Diciembre del 2017. Lamentablemente por cuestiones de naturaleza económica no nos permitieron estar juntos este año.

Sin embargo, a pesar de que no pudimos estar con ustedes nuestra voz se unirá a su lucha en una manifestación que se realizará el 8 de marzo junto con otras agrupaciones del movimiento. Nuestra consigna constante es por la lucha contra la explotación de la mujer y la liberación de las opresiones del capitalismo y del patriarcado. Con nuestro corazón en Chiapas,  esperamos que hayan tenido éxito en su reunión y esperamos seguir unidos en la lucha por la liberación de la mujer!

Nuevo Movimiento Izquierdista para la Liberación Comunista

Juventud Liberación Comunista

08/03/2018