Λάρισα: εκδήλωση για το κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα

Εκδήλωση ΝΑΡ-νΚΑ στη Λάρισα

Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Να κάνουμε όλοι μα­ζί ένα βήμα για το πρόγραμμα και το κόμμα της κομμουνιστι­κής απελευθέρωσης που έχει ανάγκη η εποχή μας» διοργα­νώνουν την Πέμπτη 18/5, στο θέατρο «Ουήλ», στις 8.00 μ.μ., οι οργανώσεις Λάρισας του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και της νΚΑ.

Ομιλητής: Άγγελος Χάγιος, μέλος της ΠΕ του ΝΑΡ και του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.