Θεωρητική διάλεξη: Κριτική της πολιτικής και αστική κοινωνία στον Μαρξ

Η Επιτροπή Θεωρίας του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση διοργανώνει την 1η θεωρητική διάλεξη με θέμα «Κριτική της πολιτικής και αστική κοινωνία στον Μαρξ», εγκαινιάζοντας μια σειρά θεωρητικές συζητήσεις, διαλέξεις και πρωτοβουλίες στα νέα γραφεία της οργάνωσης.

Εισηγητές στη διάλεξη ο Θανάσης Γκιούρας και ο Θωμάς Νουτσόπουλος, καθηγητές στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων των νέων γραφείων του ΝΑΡ, Κλεισόβης 9, Πλ. Κάνιγγος, την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 7.30 μ.μ.

Οι εισηγητές είναι οι βασικοί μεταφραστές και επιστημονικοί επιμελητές της έκδοσης του τόμου «Κάρλ Μαρξ: κείμενα από τη δεκαετία του 1840 - μια ανθολογία» από τον οποίο αντλείται η βασική βιβλιογραφία της διάλεξης. Συμμετέχουν στην επιστημονική ομάδα της νέας μετάφρασης και κριτικής-ιστορικής έκδοσης του Κεφαλαίου του Κ. Μαρξ.