Δόθηκε στη δημοσιότητα το "κείμενο εργασίας" για το Πανελλαδικό Σώμα του ΝΑΡ 2012

Δόθηκε από την Πολιτική Επιτροπή στη δημοσιότητα το «κείμενο εργασίας» για το Πανελλαδικό Σώμα του ΝΑΡ με θέμα «το υποκείμενο της αντικαπιταλιστικής πάλης και της κομμουνιστικής απελευθέρωσης στη νέα εποχή». Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του κειμένου εργασίας «στις σημερινές συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης και της όξυνσης της ταξικής πάλης, το ζήτημα του επαναστατικού υποκειμένου προβάλλει ως καθοριστική αναγκαιότητα, ως αποφασιστικός παράγοντας που θα σφραγίσει την έκβαση των εξελίξεων στις κοινωνίες του 21ου αιώνα. Σε αυτή την πρόκληση και ανάγκη επιχειρεί να απαντήσει το παρόν κείμενο, στηριγμένο στην ανάλυση που έγινε στο Πανελλαδικό Σώμα για την κρίση και στις θέσεις που διατυπώθηκαν σε αυτό για τη διαλεκτική ενότητα σκοπών και μέσων, περιεχομένου πολιτικής-προγράμματος και φορέων που την υλοποιούν, για τη σχέση στρατηγικής-τακτικής και για τους φορείς-υποκείμενα που την προωθούν.»
Το κείμενο θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης σε όλες τις οργανώσεις του ΝΑΡ και της ν.ΚΑ, αλλά και βάση για ευρύτερες πρωτοβουλίες διαλόγου με το δυναμικό των αγώνων και της αριστεράς.