ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Πολιτικές και οργανωτικές τομές απέναντι στις προκλήσεις της περιόδου

Δημοκρατική ανασυγκρότηση σε ενιαίο συνεκτικό αντικαπιταλιστικό μέτωπο

Βαδίζουμε προς την 4η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μια ιδιαίτερα σύνθετη και κρίσιμη πολιτική περίοδο. Τα ερωτήματα και οι προκλήσεις της περιόδου ανεβάζουν για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τον πήχη των απαντήσεων. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι αναγκασμένη να προχωρήσει σε σημαντικές πολιτικές και οργανωτικές τομές για να ανταποκριθεί στην περίοδο.

Ως ΝΑΡ πιστεύουμε ότι αυτές οι τομές πρέπει να διαμορφώνουν μια διαδικασία ανασυγκρότησης, ανάπτυξης και μετασχηματισμού της σε ενιαίο αντικαπιταλιστικό πολιτικό μέτωπο με επαναστατική κατεύθυνση και κομμουνιστική ηγεμονία. Οι απαιτούμενες πολιτικές και οργανωτικές τομές δεν είναι δύο ανεξάρτητες διαδικασίες. Συνδέονται διαλεκτικά, επικοινωνούν και πρέπει να αλληλοτροφοδοτούν η μία την άλλη.

Η δημοκρατική λειτουργία και η οργανωτική ανασυγκρότηση, ώστε να ξεπερνιούνται προβλήματα πολυγλωσσίας, διαφορετικών σχεδιασμών και πρακτικών, για την ολόπλευρη ανάπτυξη της δημοκρατίας, για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ των συνελεύσεων των επιτροπών της είναι κρίκος για την αναβάθμιση και το μετασχηματισμό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Χιλιάδες αγωνιστές-μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ή και άλλοι, που στέκονται επιφυλακτικά έξω από αυτήν, ασκούν ισχυρή κριτική και δικαίως στην οργανωτική της κατάσταση.

Η πορεία για την δημοκρατική ανασυγκρότηση και μετασχηματισμό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε ενιαίο συνεκτικό αντικαπιταλιστικό μέτωπο είναι κατ’ αρχήν μια πολιτική διαδικασία που κρίνεται στα βήματα που γίνονται στο περιεχόμενο της πολιτικής της γραμμής και στην ενιαία πολιτική δράση στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς. Το οργανωτικό ζήτημα είναι ένα σύνολο στοιχείων και λειτουργιών που πρέπει να τις βλέπουμε με ενιαίο τρόπο.

Πρώτα και κύρια αφορά τον κεντρικό ρόλο των επιτροπών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι επιτροπές πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα πολιτικής λειτουργίας, σχεδιασμού, διαμόρφωσης προγράμματος δράσης και πολιτικοκοινωνικής ανάλυσης του χώρου ευθύνης τους, βοηθώντας και στην ενοποίηση της παρέμβασης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πρέπει να ανασυγκροτηθούν με τρόπο ώστε να αντιστοιχίζονται καλύτερα με τον χώρο που παρεμβαίνουν, καθώς πολλές έχουν ακόμα μορφή που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες παρέμβασης στις τοπικές κοινωνίες. Κυρίως όμως πρέπει να μας απασχολήσει η ενίσχυση του πολιτικού και αποφασιστικού ρόλου τους μέσα από τη δυνατότητα συζήτησης, ελέγχου και αλλαγής των αποφάσεων των κεντρικών οργάνων.

Δεύτερο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να διευρύνει την παρέμβασή της σε περιοχές, κλάδους, και κοινωνικά μέτωπα. Μοχλός σ’ αυτή την κατεύθυνση μπορεί να είναι η συγκρότηση και λειτουργία γραμματειών, αξιοποιώντας και τη θετική εμπειρία της συνδικαλιστικής γραμματείας.

Τρίτο, πρέπει να ενισχύσει την πολιτική της παρέμβαση με συγκρότηση σε περιφερειακό επίπεδο και να αποκτήσει πιο σταθερή και ενιαία έκφραση προς τα έξω, μέσα από τη δημιουργία μέσου πολιτικής έκφρασης, ηλεκτρονικού ή έντυπου.

Ο τρόπος εκλογής των οργάνων, χωρίς να υποτιμούμε τη σημασία του, δεν αποτελεί στρατηγικό ζήτημα για την επίλυση των προβλημάτων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την ενίσχυσή της. Ούτε και στις προηγούμενες συνδιασκέψεις ούτε και τώρα, για μας αποτελεί θέμα αρχής. Άλλωστε κατανοούμε όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ιδανικό σύστημα. Ως ΝΑΡ στις τρεις προηγούμενες συνδιασκέψεις υποστηρίξαμε τον τρόπο εκλογής των οργάνων με ενιαία λίστα. Θεωρήσαμε, χωρίς να το απολυτοποιούμε, ότι αυτός ο τρόπος εκλογής θα μπορούσε να έχει συμβολή σε μια προσπάθεια βαθέματος του πολιτικού προγράμματος και ενοποίησης της πολιτικής δράσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ας αξιολογήσουμε την ως τα τώρα εμπειρία: Τόσο οι πολιτικές διαφωνίες που οδήγησαν στην αποχώρηση δυνάμεων από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ (ΑΡΑΝ-ΑΡΑΣ) αλλά και οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις και πρακτικές στην μετέπειτα περίοδο, όσο και οι ουσιαστικές διαφορές που αποτυπώνονται σήμερα στις προτάσεις της κάθε δύναμης για την κατεύθυνση και το χαρακτήρα του μετώπου, αποδεικνύουν ότι η υπέρβαση των προβλημάτων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απαιτεί πιο βαθιές τομές πολιτικής και φυσιογνωμίας.

Ο τρόπος εκλογής με ενιαία λίστα δεν έδειξε ότι μπορεί από μόνος του να εξασφαλίσει την πραγματική ενότητα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δεν μπόρεσε να ενισχύσει την απαραίτητη ανάγκη ώσμωσης ώστε να υπερβαίνονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι πολιτικές διαφορές. Αντίθετα αξιοποιήθηκε ώστε να εκφραστούν οι διαφορές αυτές με το χειρότερο τρόπο, όχι δημόσιο και με πολιτικούς όρους, αλλά μέσω σκληρών «λιστομαχιών». Μάλιστα στην προηγούμενη συνδιάσκεψη δημιουργήθηκαν προβλήματα στρέβλωσης της παρουσίας των ρευμάτων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με υπο-εκπροσώπηση κάποιων δυνάμεων και υπερ-αντιπροσώπευση άλλων.

Στη σημερινή πολιτική συγκυρία πιστεύουμε ότι η εκλογή με βάση το σύστημα των πολιτικών πλατφορμών, όπως δυνητικά και εναλλακτικά είχαμε ήδη προτείνει και στην προηγούμενη Συνδιάσκεψη, αποτελεί μια επιλογή που πρέπει να δοκιμαστεί. Επιδιώκοντας την ανοικτή και ουσιαστική συντροφική πολιτική συζήτηση, τη σύνθεση σε προωθητική κατεύθυνση και τη διασφάλιση-αναβάθμιση της ενωτικής μετωπικής επιλογής, θεωρούμε πως οι διαφορετικές απόψεις πρέπει να τεθούν καθαρά στη συζήτηση της συνδιάσκεψης και να αποτελέσουν πολιτικό κριτήριο επιλογής και στο επίπεδο των οργάνων. Στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ σήμερα υπάρχουν δυνάμεις που διαφωνούν και καταψηφίζουν τις θέσεις, προτείνοντας διαφορετική αντίληψη για τη συγκρότηση και την προοπτική του μετώπου ή άλλες που αν και μπορεί να τις ψηφίζουν έχουν άλλη λογική, κουλτούρα και πρακτική για το μέλλον και την προοπτική της. Γι’ αυτό θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό να εμφανιστεί ένα ρεύμα αντικαπιταλιστικό, κομμουνιστικό, που θα αναδειχθεί σε στυλοβάτη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ως ΝΑΡ θα προτείνουμε και θα επιδιώξουμε την συγκρότηση μιας πολιτικής πλατφόρμας από όλες τις δυνάμεις και τους ανένταχτους αγωνιστές που συμφωνούν στην κατεύθυνση των θέσεων, θέλουν μια ενιαία, αντικαπιταλιστική, μετωπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ και κατανοούν την αναγκαιότητα εμφάνισης ενός αντικαπιταλιστικού, κομμουνιστικού ρεύματος εντός της.

Έχοντας εκτίμηση του σημαντικού ρόλου των ανέντακτων συντρόφων και αγωνιστών της και την παρουσία τους και στα ανώτερα όργανα ΚΣΕ-ΠΣΟ, θεωρούμε ότι το εκλογικό σύστημα πρέπει να διευκολύνει την εκλογή κάθε ανένταχτου συντρόφου που επιθυμεί να εκλεγεί αλλά δεν εκφράζεται από τις κατατεθειμένες πλατφόρμες.

Στην εκλογή από τις επιτροπές των αντιπροσώπων της συνδιάσκεψη, για να διαμορφωθούν όροι καλύτερης εκπροσώπησης του ανένταχτου δυναμικού, πιστεύουμε ότι πρέπει να κινηθούμε με το υπάρχον σύστημα. Εκτιμούμε ότι υπάρχει η συντροφικότητα και η ωριμότητα στις τοπικές επιτροπές ώστε να διασφαλιστεί η αναλογική εκπροσώπηση όλων των δυνάμεων και ανένταχτων αγωνιστών και για αυτό προκρίνουμε καταρχάς τη συναινετική πρόταση. Σαν ΝΑΡ, όπως έχουμε κάνει και στις προηγούμενες συνδιασκέψεις, θα έχουμε αυτό το κριτήριο σαν γνώμονα των προτάσεων μας και καλούμε και τις άλλες δυνάμεις να κινηθούν ανάλογα.

 Νίκος Κρασάκης, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΠΕ του ΝΑΡ