Ανοιχτό κάλεσμα για δημόσιο διάλογο για το σχέδιο Προγραμματικής Διακήρυξης

Ανακοίνωση της Επιτροπής Διαλόγου

Ανοιχτό κάλεσμα για δημόσιο διάλογο για το σχέδιο Προγραμματικής Διακήρυξης

Η Επιτροπή Διαλόγου για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, απευθύνει δημόσιο ανοιχτό κάλεσμα στα μέλη του ΝΑΡ και της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση, στους φίλους-ες και συναγωνιστές-στριες του ρεύματός μας, σε όσους αγωνιστές-στριες της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, του λαϊκού, εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος θέλουν να συμβάλλουν στη συζήτηση για τα μεγάλα ερωτήματα και ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την εποχή μας, να πάρουν μέρος στον διάλογο και τη συζήτηση πάνω στο σχέδιο Προγραμματικής Διακήρυξης που κατέθεσε η Πολιτική Επιτροπή για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 14-15 και 16 Δεκεμβρίου 2018.

Θεωρούμε, ότι η κατάθεση απόψεων, η κριτική, η διατύπωση ιδεών και προτάσεων θα βοηθήσει αποφασιστικά στην παραπέρα επεξεργασία και ανάπτυξη του σχεδίου Προγραμματικής Διακήρυξης. Ιδιαίτερα, καλούμε όλο το δυναμικό που συμμετέχει στις συσκέψεις και το διάλογο για ένα σύγχρονο κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα, να τοποθετηθεί και να συμβάλλει στη διαδικασία αυτή, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για την επεξεργασία και διαμόρφωση ενός σύγχρονου προγράμματος κομμουνιστικής απελευθέρωσης του 21ου αιώνα.

Καλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη, τους φίλους και φίλες, τους συναγωνιστές και συναγωνίστριες που θέλουν να τοποθετηθούν στον δημόσιο προσυνεδριακό διάλογο:

Α. Άρθρα και κείμενα δημόσιου προσυνεδριακού διαλόγου μπορούν να σταλούν από τις 18 Νοεμβρίου 2018 και μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2018.

Β. Τα άρθρα-κείμενα του δημόσιου διαλόγου υπάρχει η δυνατότητα να δημοσιεύονται:

1. Στην ιστοσελίδα του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση (www.narnet.gr) στην ειδική κατηγορία «κομμουνιστικό πρόγραμμα-κόμμα». Τα άρθρα και κείμενα αυτά θα πρέπει να είναι μέχρι 5.000 λέξεις (ανώτατο όριο).

2. Σε ειδική σελίδα στην εφημερίδα ΠΡΙΝ. Τα άρθρα αυτά θα πρέπει να έχουν όριο τις 600 λέξεις και θα δημοσιεύονται μετά την εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του ΝΑΡ.

Όλα τα άρθρα-κείμενα θα δημοσιεύονται με τη χρονική σειρά παραλαβής των κειμένων από την επιτροπή και θα αποστέλλονται στις Οργανώσεις και τα μέλη του ΝΑΡ και της ν.Κ.Α. για να τεθούν υπόψη στο διάλογο.

Γ. Κάθε άρθρο απαραίτητα θα πρέπει να έχει: Όνομα συντάκτη/τριας, Οργάνωση (αν πρόκειται για μέλη του ΝΑΡ και της ν.Κ.Α.) ή πόλη, ή εργασιακό χώρο (αν πρόκειται για φίλους και συναγωνιστές), mail επικοινωνίας του συντάκτη/τριας. Επίσης θα πρέπει να έχει την ένδειξη «Άρθρο Δημόσιου Διαλόγου» και να αναφέρει αν είναι για την ιστοσελίδα ή για την εφημερίδα ΠΡΙΝ.

Δ. Τα άρθρα και κείμενα Προσυνεδριακού Διαλόγου μπορούν να στέλνονται:

α) Ηλεκτρονικά (με mail) στη διεύθυνση: narnet@narnet.gr, με την ένδειξη (στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος): «Για την Επιτροπή Διαλόγου».

β) Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Κλεισόβης 9, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα Τ.Κ. 10677 με την ένδειξη: «Για την Επιτροπή Διαλόγου».

γ) Μέσω των Οργανώσεων Βάσης του ΝΑΡ και της ν.Κ.Α. σε όλη τη χώρα.

Η Επιτροπή Διαλόγου για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για την Προγραμματική Διακήρυξη του ΝΑΡ, Νοέμβρης 2018