Αναιρέσεις 2017: Πανελλαδικά στην τελική ευθεία για το Φεστιβάλ

Μόλις δύο εβδο­μάδες πριν την έναρξη του, το φεστιβάλ Αναι­ρέσεις έχει μπει σε πυρετώδεις προετοιμασίες. Το γνώριμο ραντεβού του Ιουνίου απο­τελεί πια θεσμό κοινωνικής, πολιτι­κής και πολιτιστικής αναφοράς για χιλιάδες ανθρώπους. Στις 2, 3 και 4 Ιουνίου οι συζητήσεις, οι φωνές και τα τραγούδια μας θα πλημμυρί­σουν το χώρο του Γεωπονικού Πα­νεπιστημίου Αθηνών.

Η παράδοση των Αναιρέσε­ων δεν περιορίζεται στην πρωτεύ­ουσα αλλά η διοργάνωση ταξιδεύ­ει όπως κάθε χρόνο σε Θεσσαλο­νίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Λάρισα και Βόλο, το φετινό καλοκαίρι. Ειδικό­τερα, οι πόρτες του πρώην στρατο­πέδου Παύλου Μελά στη Θεσσα­λονίκη ανοίγουν το τριήμερο 2-4 Ιουνίου και ο χώρος των Παλαιών Σφαγείων στην Πάτρα το διήμερο 2-3/6. Την αμέσως επόμενη εβδο­μάδα, στις 9 και 10 Ιουνίου θα λά­βουν χώρα τα φεστιβάλ σε Λάρισα και Βόλο, αντίστοιχα το ίδιο διήμε­ρο και στα Γιάννενα.

Ο δρόμος προς το φετινό φεστι­βάλ σηματοδοτείται από την προ­σπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των «δανειστές» ΕΕ-ΔΝΤ να κόψουν και να ράψουν το 4ο μνημόνιο. Καλούμαστε λοιπόν να συμβάλλουμε με το δικό μας ει­δικό βάρος στην πάλη για την ανα­τροπή των παλιών και νέων αντιλα­ϊκών πολιτικών αλλά κυρίως στην αναγκαία αντεπίθεση του μαζικού κινήματος και της αντικαπιταλιστι­κής αριστεράς. Το φετινό μας σύν­θημα «Κάτω η τέχνη σας-Κάτω ο έρωτάς σας-Κάτω το σύστημά σας-Να κάνουμε την ανάγκη ιστορία» συμπυκνώνει την προσπάθεια να διδαχθούμε από τις επαναστάσεις του χθες για να προκαλέσουμε τα δι­κά μας αναγκαία ρήγματα σήμερα.

Στην Αθήνα, τρεις μέρες με δύο σκηνές, μεγαλύτερη ποικιλία από ποτέ στο φάσμα των καλλιτεχνικών ρευμάτων που συμμετέχουν, αφιε­ρώματα, θεματικές εκδηλώσεις και συζητήσεις. Ένα φεστιβάλ προσβά­σιμο στην εργατική νεολαία και τον κόσμο της εργασίας που κάθε χρόνο βλέπει τη δυνατότητα του στη συλ­λογική διασκέδαση και ψυχαγωγία να συρρικνώνεται.

Τη Παρασκευή 2/6 λοιπόν στη μια άκρη της Γεωπονικής τα pickups και τα μικρόφωνα θα φλέ­γονται. Μαζί μας ο Βέβηλος, γνώ­ριμος στο φεστιβάλ μας, έτοιμος να απογειώσει την «πίσω σκηνή». Νωρίτερα θα έχουν ανέβει στη σκη­νή δύο συγκροτήματα που μας χά­ρισαν φέτος δύο από τους σοβα­ρότερους πολιτικούς χιπ-χοπ δί­σκους. Οι Rationalistas λοιπόν ως Vanguard του ταξικού χιπ-χοπ και οι Social Waste μαζί με τα Αντίποι­να να παρουσιάσουν το χιπ-χοπ της Μεσογείου. Το live θα ανοίξουν οι Zoro&Buzz. Την ίδια ώρα στα γρα­σίδια της Γεωπονικής, κάποιες πο­λύ σημαντικές γυναίκες ερμηνεύτρι­ες θα παντρέψουν τις φωνές τους με κάποιες νεότερες και ανερχόμε­νες. Η Μελίνα Κανά λοιπόν και η Φωτεινή Βελεσιώτου μοιράζονται τη σκηνή με την Ελένη και Σουζά­να Βουγιουκλή!

Το Σάββατο 3/6 έχουμε ετοιμά­σει κάτι μοναδικό. Στη μια σκηνή θα εμφανιστεί ένα πλήθος συγκρο­τημάτων και djSet. Από τους Wolfy Funk Project, στον Kill Emil, στον Cayetano και άλλες πολλές εκπλή­ξεις! Ταυτόχρονα στην άλλη σκηνή οι αγαπημένοι γνώριμοι αυτού του φεστιβάλ, οι Χειμερινοί Κολυμβη­τές μαζί με τη Μπάντα της Φλώρι­νας χαρίζουν μια παραδοσιακή βρα­διά. Δε τελειώνουμε όμως εκεί! Συ­νεχίζουμε με νησιώτικο γλέντι που θα επιμεληθούν οι Φυστικί Σαλό­νι.

Αναιρέσεις χωρίς ροκ και στό­νερ ήχο δε θα μπορούσαν να υφί­στανται! Τη Κυριακή 4/6 λοιπόν υποδεχόμαστε τους εξ Αμερικής ορμώμενους Karma to Burn. Μαζί τους οι Naxatras, από τα πιο ανερ­χόμενα σχήματα στη Θεσσαλονίκη, οι Chickn και οι Sexy Christians. Παράλληλα, στην «μπροστά» σκη­νή μετά από την stand up παράστα­ση των Μαθιουδάκη και Θεοδω­ρόπουλου θα πειραματιστούμε με τους ήχους της Σοφίας Σαρρή και την επιβλητική post-rock μουσική των Gravitysays_i. Προσθήκη σε αυτό το δυνατό σετ οι M.A.t.E, μια μπάντα διαμάντι για την ηλεκτρονι­κή σκηνή της Ελλάδας.

Μια ανάσα πριν το φεστιβάλ, προθερμαίνουμε την πολιτική συ­ζήτηση με την Προφεστιβαλική ημε­ρίδα με θέμα «Αθλητισμός στη κρί­ση και ελεύθεροι χώροι». Την ώρα που οι πόλεις μας γίνονται πιο αφι­λόξενες και οι ελεύθεροι χώροι ιδιω­τικοποιούνται με αστραπιαίους ρυθ­μούς, η νεολαία αναζητά μια ανάσα ελευθερίας στην άθληση, τα ανοι­χτά γήπεδα και στους ερασιτεχνι­κούς συλλόγους. Την ίδια στιγμή ο δήμος Αθηνών ζητάει 70 ευρώ την ώρα για τη παραχώρηση ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ! Οι Αναιρέσεις λοιπόν θα σπάσουν αυτή την απαγό­ρευση στην πράξη το Σάββατο 20/5 με μια ολοήμερη εκδήλωση που θα ξεκινά με τουρνουά 3on3 μπάσκετ και θα συνεχίζει με συζήτηση με τον γνώριμο και αγαπημένο αθλητικο­γράφο Χρ. Χαραλαμπόπουλο, συμ­μετοχή από το περιοδικό Humba και αγωνιστές των κινημάτων γειτονιάς για τους ελεύθερους χώρους! Φορέ­στε λοιπόν τα αθλητικά σας και σας περιμένουμε!

Νίκος Καφαράκης, στέλεχος της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση, οργανωτική επιτροπή Αναιρέσεων