Εκδήλωση της αντιφασιστικής καμπάνιας για την Ουκρανία