Βίντεο από την εκδήλωση του ΝΑΡ & της νΚΑ για την εξέγερση του Πολυτεχνείου