Κάλεσμα για συμβολή στην διαδικασία για την Προγραμματική Διακήρυξη

Συμβολή αγωνιστών με κείμενα και προτάσεις

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί ειδική Συνδιάσκεψη του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση με θέμα την πρόταση Προγραμματικής Διακήρυξης. Οι διαδικασίες της Συνδιάσκεψης και όλη η πορεία προς αυτήν εντάσσονται στη προσπάθεια διαλόγου και συγκρότησης ενός σύγχρονου προγράμματος και κόμματος της κομμουνιστικής απελευθέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική Επιτροπή του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση καλεί τα μέλη της οργάνωσης και της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση (νΚΑ), αλλά και όσους αγωνιστές ενδιαφέρονται ή συμμετέχουν ήδη στις διεργασίες για ένα σύγχρονο κομμουνιστικό κόμμα, να συνεισφέρουν ενεργητικά και δημιουργικά στην πορεία προς τη Συνδιάσκεψη, καθώς και στις εργασίες της, με πολύμορφο και οργανωμένο τρόπο.

Σε πρώτη φάση, καλούνται οι σύντροφοι και συναγωνιστές να διατυπώσουν, έως τις 2 Σεπτεμβρίου, συμπληρώσεις ή επισημάνσεις επί της υπάρχουσας πρότασης Προγραμματικής Διακήρυξης (Δείτε και κατεβάστε το αρχείο με το κείμενο της Διακήρυξης εδώ), η οποία αποτελεί τη βάση της επεξεργασίας μας. Οι συμβολές αυτές θα αποτελέσουν υλικό στις εργασίες της επιτροπής που έχει εκλεγεί και η οποία θα συντάξει εισηγητικό κείμενο. Το τελικό κείμενο θα εγκριθεί από την Πολιτική Επιτροπή και θα δημοσιοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει νέος κύκλος διαλόγου, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις τελικές εργασίες της Συνδιάσκεψης.